OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI KAYIT ŞARTLARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE EĞİTİM KURUMLARINDA KAYIT ŞARTLARI

 

OKULA KAYIT TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı bağımsız anaokullarında kayıtlar 2013 -2014 Eğitim Öğretim yılı için 3 Haziran – 21 Haziran tarihleri arasında yapılır. Bu tarihler arasında ön kayıt başvurusu alınmaktadır. 24 – 28 Haziran tarihleri arasında okul seçici komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve listeler açıklanır. Listeler asıl ve yedek olmak üzere iki şekilde açıklanır. Asıl kayıtlar 1 Temmuz – 31 Temmuz arasında yapılır. Yer kalması durumunda yedek listeden kayıtlar 1 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında yapılır.

KAYIT KOŞULLARI NELERDİR

Resmi olarak oluşturulmuş seçici komisyon tarafından ön kayıt başvurusunda bulunan öğrencilerin arasından aşağıdaki şartları taşıyanların evrakları incelenerek kayıtları yapılır.

a)                           Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder.

b)                           Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalışan anne-babalar çocuklarını, boş kontenjan olması ve Çocuk Yerleştirme Komisyonunca uygun bulunması durumunda  iş yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt yaptırabilirler.

c)                           Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar.

d)                          60-66 ay arası çocuklardan gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velisinin yazılı isteği üzerine ilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir.

e)                           Başvuruların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur´ a çekimi yapar.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA HANGİ AY ÇOCUKLARI KAYIT YAPTIRABİLİRLER

Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın EYLÜL ayı sonuna kadar 37 ayını dolduran ve aynı yılın EYLÜL ayının sonuna kadar 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Okulumuzda hazırlık sınıfı öğrencilerine (48 – 66 ) kayıtta öncelik verilir. Yer kalması durumunda 37 – 48 aylık öğrencilerinde kayıtları yapılmaktadır.

 

 

 

66 AYINI DOLDURAN ÇOCUKLARIN KAYIT DURUMU

Kayıtların yapıldığı EYLÜL Ayı sonuna kadar 66 ayını dolduran çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E –okul üzerinden merkezi olarak ikametgahının  bulunduğu en  yakın ilkokula kaydı yapılır.  Çocuğunun ilkokula hazır olmadığını düşünen veliler Devlet Hastanesinden rapor almaları gerekmektedir. Rapor alan velilerin çocukları okul yönetimi tarafından bakanlıkça  kaydı yapılan ilkokulun anasınıfına aktarılır . Bünyesinde anasınıfı olmayan ve ikametgah adresi okulumuz sınırları içerisinde olan velilerimiz okulumuza başvuru yapabilirler.

 

KAYNAŞTIMA ÖĞRENCİSİ KİMLER OLABİLİR VE NASIL KAYIT YAPTIRABİLİR.

Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1)      Başvuru Formu

2)      Dört Adet Fotoğraf

3)      Aşı Kartı Fotokopisi

4)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5)      İkametgah Adresi

 

 DEVAM – DEVAMSIZLIK ŞARTLARI NELERDİR

Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.

KAYIT HANGİ ŞARTLARDA SİLİNİR

1) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen

 2) Okula devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

 

ANAOKULU ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR

1)      Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz.

 

 

ÜCRETLER NASIL YATIRILIR

Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15’ini takip eden ilk üç iş günü içinde banka hesabına yatırır.

 

 

 Yazdır: